Windows 10 activation keys for sale in Microsoft Store. At the first glance on such cheap Windows 10 serial keys sale, you'll be shocked, but it's true Office Professional Plus 2016 Key Windows 10 product Key sale buy Windows 7 Key parajumpers outlet parajumpers sale http://www.canadagoosestore.be/ parajumpers sale

Mafya Nedir

turkmafyasi-bos-1

Suç kavramı evrensel ve genel bir olgudur. Suç, tarihin en eski çağlarından itibaren var olmuş ve bundan sonra da var olmaya devam edecektir. Genel olarak bakıldığında, suçun işlenmediği bir toplumdan bahsetmek, bir hayal ya da ütopya gibi gözükmektedir. İnsanların içinde ihtiraslarla birlikte, toplum halinde yaşamanın ortaya çıkardığı çeşitli sosyal çelişkiler ve uyumsuzluklar bulundukça suçta var olacaktır. Suç bir bakıma, bazı kişilerin davranışları ve tutumları ile, bunların içinde yaşadıkları grupta yerleşmiş davranış örnekleri arasındaki bir çelişkidir. Bu çelişki her zaman ve her yerde zorunlu olarak var olacağından, genel ve evrensel bir olay teşkil eder.

1970′li yıllar İtalya’sında henüz 17 yaşında iken öz amcası tarafından Cosa Nostra‘ya alınan Leonaro Vitale adlı mafya babası, ifadesinde mafyayı şöyle anlatmıştır;

“…mafyanın sahte yasaları sahte idealleriyle birlikte geldi. Eğer ilerlemek istiyorsam, mafya üyesi olmalıydım. Bana bunu öğrettiler, ben de itaat ettim… Benim tek suçum… insanları n mafya olduğu için saygı gördüğü bir toplumda yaşamak. Biz hiç aşağılanmadık… Saygı gösterdiler, korudular, rüşvet verdiler, daha da kötüsü bizleri bütün kötü amaçlar için kullandılar. Tanrıyı unutmuşlardık… Eğer öldürmez ve çalmazsan, itibarını kaybedersin! Mafya kötülüktür; insanın bütün çıktığı yollarını kapatan bir kötülük… Mafya üyelerinin seçme şansı yoktur. İnsan mafya doğmaz, sonradan olur…”

Yukarıdaki ifadeden de anlaşılacağı gibi ”Mafya ya da Organize Suç” olgusu, kriminolojik açıdan, diğer suç türlerinden çok daha karmaşık ve çözülmesi güç bir yapılanma ve nedensellik içerir. Hemen hemen hiçbir suç türü, organize suçlar kadar çok boyutluluk, karmaşıklık ve zıtlık içermez. Bu nedenle, çok geniş boyutları olan ve son derece detaylı analizleri gerektiren bir fenomendir. Organize suçluluk, özellikle siyasi ve ekonomik şartlarla doğrudan ilişkili olması nedeniyle, öncelikle siyasal ve toplumsal bir olgu olma niteliğine sahiptir.
Mafya kelimesinin köken olarak Arapça olduğu ve ‘gizli’ anlamındaki ‘hafi’ sözcüğünden türediği belirtilmektedir. Gizlenen işlerin yapıldığı yerlere ‘Mahfel’ veya ‘Mahfelya’ denir. Sicilya aksanında bu kelime ‘Mahfelia’ şeklini almış, daha sonra telaffuz, gizli kapaklı işler yapan anlamında Mafia’ya dönüştürülmüştür.
Mafya tipi organize suç deyince; üçden fazla kişiden oluşan, eylemlerinde süreklilik olan ve şiddete başvuran, para ve gücü hedefleyen, faaliyetlerinde toplumu göz ardı etmeyen, toplumun değerlerine vurgu yaparak topluma şirin görünmeye çalışan ve bu amaçla medyatik kişilerle ve sanatçılarla kameralar önünde birlikte görünmeyi hedefleyen, yine her türlü afette toplumun yardımına koşan bir kişi imajı vermeye çalışan, hem yasadışı faaliyetlerini daha kolay yürütmek, hem de legal görüntü çizmesine yardımcı olması maksadıyla siyasiler ve bürokratlarla ilişkilerinde son derece hassas olan bir suç gurubu akla gelmektedir. Mafya tipi organize suçların öncelikli hedeflerden biri, belki de en önemlisi toplumu kazanmaktır.

Prof. Dr. Hess mafyayı, ‘merkezi otoriteye karşı yerel güç odaklarının direnişi’ olarak tanımlamaktadır. Hess’in bu tanımlaması bilimsel bazda en geniş alanı kapsamaktadır. Her şeyden önce ‘yasadışı direniş’ olgusu vurgulanarak hem hukuk, hem de kriminal boyutlar ortaya konmaktadır. ‘Merkezi otorite’ çağdaş devlet otoritesinin siyasi, ahlaki ve hukuki erkini ifade etmektedir. ‘Yerel güç’ ise, geleneksel yaşam tarzı ile onun alt yapısını oluşturan örfi hukuk oluşumlarını ifade etmektedir. Bu durum, tanımın sosyolojik boyutunu ortaya koymaktadır.
Amerika’da organize suçlarla ilgili çalışmalarıyla bilinen Hovvard Abadinsky, organize suçu toplumsal değerler çerçevesinde tarif etmekte ve çok geniş bir çerçeve çizmektedir. Organize suç örgütlerinin özelliklerinin tamamına yakınına yer verilen bu tanım bir özet gibidir.
Abadinsky’e göre organize suçlar; yasal veya yasal olmayan metotlarla para ve güç elde etmek maksaalyferen az üç düzeyli hiyerarşik bir yapı sergileyen ve belirli bir grup hiyerarşik disiplininde hareket eden ancak ideolojik amaçlı olmayan kişilerin yapmış olduğu eylemlerdir.

Mafya tanımında şunlar olması gerekir;

• Aralarında haksız kazanç elde etmek için fonksiyonel iş bölümü ve hiyerarşik bir yapı bulunması
• Kazancın kural olarak suç ile sağlanması
• Suç işlemenin süreklilik göstermesi
• Suç organizasyonu içerisinde yaptırım sisteminin bulunması
• Şiddet ve tehdit gibi yöntemlerin kullanılması
• Kamu ve/ veya özel sektöre nüfuz edilmesi
• Karapara aklanması yöntemlerine başvurulması
• Paravan şirketlerin kurulması